OLYMPIC WATCH OLYMPIC WATCHOLYMPIC WATCH
ČeskyEnglish
O nás
Dokumenty
Témata
Události
Zapojte se
Odkazy

31.07.2008

Havel a další české a světové osobnosti vyzývají k podpoře lidských práv v Pekingu

Praha, 31. července 2008 – Mezinárodní skupina osobností dnes publikovala veřejný apel vyzývající Mezinárodní olympijský výbor k tomu, aby zajistil v Pekingu úplnou svobodu informací, a olympioniky k tomu, aby vyjádřili podporu lidem, jimž čínská vláda upírá jejich práva. Signatáři, mezi něž vedle bývalého českého prezidenta Václava Havla, europoslankyně Jany Hybáškové a špiček českých zelených patří i arcibiskup Desmond Tutu, filosof André Glucksmann či čínský disident Wej Ťing-šeng, odmítají představu, že by pokojná podpora lidských práv znamenala politickou propagandu zakázanou Olympijskou chartou

Ve výzvě upozorňují na to, že lidská práva „jsou podle mezinárodních právních dokumentů, jež podepsala i Čína, nezadatelným a univerzálním tématem”. Z toho vyvozují: „Hovořit o lidských právech není politika, tu z ní dělají teprve autoritativní a totalitní režimy. Hovořit o lidských právech je povinnost.”

Signatáři vyzývají MOV, aby umožnil sportovcům „seznámit se se skutečnou situací v Číně a … v souladu se svým svědomím kdykoli a kdekoli upozornit na porušování lidských a občanských práv”. Olympioniky pak vyzývají, „aby této svobody využili k podpoře těch, jimž čínská vláda i v době olympiády jejich svobody upírá”.

V souvislosti s touto výzvou se organizace Olympic Watch, jejíž předseda Jan Ruml je mezi autory dopisu, obrací na jednotlivé olympijské týmy včetně českého a doporučuje každému konkrétního čínského vězně svědomí, kterého by mohly „adoptovat“ a vystoupit na jeho podporu. Podrobnosti o této kampani budou zveřejněny v pátek.


Celý text výzvy následuje níže:


Otevřený dopis / Výzva


červenec 2008
Vážení účastníci olympijských her,

volbu Pekingu pro konání olympijských her 2008 doprovázely závazky čínské vlády ke zřetelnému pokroku v dodržování lidských práv. Chápali jsme je jako podmínku, jejíž splnění bude Mezinárodní olympijský výbor vyžadovat. Jedině tak by mohla letošní olympiáda přispět k větší otevřenosti a k dodržování mezinárodních standardů lidských práv a svobod v hostitelské zemi. Mají-li tedy být naplněna slova Olympijské charty o zapojení sportu „do služby harmonického rozvoje člověka s cílem vytvořit mírovou společnost, která dbá o zachování lidské důstojnosti“, je nutné, aby všichni olympionici měli možnost seznámit se se skutečnou situací v Číně a mohli v souladu se svým svědomím kdykoli a kdekoli upozornit na porušování lidských a občanských práv. Vyzýváme proto Mezinárodní olympijský výbor, aby jim to umožnil.

Interpretace Olympijské charty, podle níž by lidská práva byla politickým tématem, o němž nelze po dobu konání her v olympijských prostorech hovořit, je nám cizí. Lidská práva jsou podle mezinárodních právních dokumentů, jež podepsala i Čína, nezadatelným a univerzálním tématem přesahujícím domácí i mezinárodní politiku i kulturní, náboženské a civilizační okruhy. Hovořit o stavu lidských práv proto nemůže být v rozporu s Olympijskou chartou. Hovořit o lidských právech není politika, tu z ní dělají teprve autoritativní a totalitní režimy. Hovořit o lidských právech je povinnost.

Obáváme se, že by se olympijské hry v Pekingu mohly stát jen velkolepým divadlem, které odpoutá pozornost mezinárodního společenství od porušování lidských a občanských práv v Číně a v dalších zemích s výrazným vlivem čínské vlády. Důstojnou oslavu olympijských ideálů vidíme proto nejen ve sportovních výkonech, ale i v možnosti svobodně projevit své občanské postoje. Vyzýváme všechny účastníky Letních olympijských her v Pekingu, aby této svobody využili k podpoře těch, jimž čínská vláda i v době olympiády jejich svobody upírá.

S úctou,

Václav Havel
The Most Reverend Desmond Tutu
Wej Ťing-šeng
André Glucksmann
Edward McMillan-Scott, MEP
Jana Hybášková, MEP
Baronness Emma Nicholson, MEP
Ana Maria Gomes, MEP
Berndt Posselt, MEP
Milan Horáček, MEP
Bart Staes, MEP
Helga Trüpel, MEP
Eva Lichtenberger, MEP
Cem Özdemir, MEP
Kateřina Jacques
Ondřej Liška
Martin Bursík
Jan Ruml

Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet