OLYMPIC WATCH OLYMPIC WATCHOLYMPIC WATCH
ČeskyEnglish
O nás
Dokumenty
Témata
Události
Zapojte se
Odkazy

22.10.2001

Falun Gong: další porušování základních lidských práv v Číně

Tiskové prohlášení AI: Čína už před v roce 1999 prohlásila, že je připravena začít hájit lidská práva. Za poslední dva roky se však situace v této oblasti jen zhoršovala.

Tisíce lidí byly svévolně zatýkány pro uplatňování základních lidských svobod, jakou je svoboda projevu, náboženského vyznání či shromažďování. Pokračují kampaně a pronásledování všech, kteří podle režimu ohrožují stabilitu státu. Jedním z nich jsou i stoupenci učení Falun Gong. Falun Gong, nebo také jinak Falun Dafa, je starý způsob kultivace lidského ducha i těla. Poprvé byl uveden veřejnosti v roce 1992 Li Hongzhiem, který byl nucen později emigrovat do USA. Sílící zájem o učení Falun Gong začal být čínskému režimu nepohodlný. Podle zpráv z roku 1999 se k Falun Gongu hlásilo asi sedmdesát miliónů praktikujících, včetně některých členů strany. V červenci 1999 byl proto FG zakázán a stal se pro stát jednou z "organizací s bludnými názory", která je perzekuována. Docházelo k pálení knih o FG, hromadnému zadržování a nespravedlivým procesům. Orgány rovněž zahájily předpojaté kampaně plné překroucených faktů a vymyšlených historek. V roce 2000 se situace nijak nezlepšila, docházelo k novému zatýkání a koncem roku seděly ve vězení tisíce přívrženců tohoto hnutí. Nevyhnou se jim žádné praktiky perzekuce, které státní aparát používá. Jednou z metod je i mučení, proti němuž Čína podepsala mezinárodní úmluvu. Přesto je velmi rozšířené a zahrnuje elektrické šoky, bití nebo například metodu Di Lao, kdy jsou ruce a kotníky oběti svázány ocelovými řetězy a znemožňují chůzi a sezení. Přívrženci Falun Gongu jsou pronásledováni a mučeni i v rámci kampaně Strike Hard ("tvrdý úder"), která by údajně měla vyřešit rostoucí kriminalitu v Číně před vstupem do WTO. Během této kampaně bylo k 6. červenci roku 2001 vykonáno 1781 poprav, přičemž trest smrti je udělován za tak rozdílné činy jako je braní úplatků, krádež benzínu, daňové podvody a násilné trestné činy. Popravy jsou veřejné a v některých případech jsou vězni vedeni davem pro výstrahu. Mezi tisícemi zatčených jsou i přívrženci Falun Gongu. Čínští představitelé trvají na tom, že se lidé spjati s FG účastní nezákonných aktivit. Podle našich zpráv jsou vystaveni špatnému zacházení a mučení, které v mnohých případech končí smrtí. Čínské úřady se protesty a obviněními ze strany obětí či jejich pozůstalých nezabývají. Popřípadě je odmítají se slovy, že se ve všech případech policie chovala v souladu se zákonem a zatčení nebyli mučeni ani s nimi nebylo jinak nelidsky zacházeno. Omezování spočívá i v další metodě, která se v Číně vyskytuje. Lidé praktikující Falun Gong jsou jednotlivě či ve skupinkách odváženi do psychiatrických léčeben a drženi zde několik dní až měsíců bez jakéhokoliv průvodního psychiatrického vyšetření. Jsou nuceni brát léky. Tuto informaci v konkrétním případě potvrdil i mluvčí policejní stanice Changguang se slovy, že "zadržení nejsou pacienty, jsou zde aby byli převychováni a většina z nich jsou extremisté, kteří se nejméně desetkrát účastnili demonstrací v Pekingu." Od zákazu učení do ledna 2001 zemřelo zhruba 120 (62 žen) praktikujících ve vazbě. Četná úmrtí ve vazbě jsou dalším důkazem, že čínské autority nemají žádný respekt k životům zadržených ani k základním lidským právům. Všech 120 lidí zemřelo ve vazbě nebo krátce po propuštění z ní za nevyjasněných okolností, pravděpodobně na následky mučení. Ve třetině případů se orgány pokusily o zničení důkazů. Celkem 26 lidí zemřelo během hladovky, 10 z nich pak následkem násilného krmení, které bylo prováděno lidmi bez potřebné kvalifikace či praxe. Oficiální záznamy potvrzují mnohá z těchto úmrtí avšak úřady zásadně odmítají, že by se tak dělo v důsledku špatného zacházení či mučení. Takové popírání tváří v tvář narůstajícím svědectvím je nepřesvědčivé. Navíc existují zprávy o spěšných kremacích bez možnosti ohledání a lidé, kteří se snaží o zveřejnění podobných informací jsou pronásledováni a posíláni do "převýchovných" pracovních táborů. Amnesty International žádá čínské úřady o řádné prošetření vznesených obvinění a následné zveřejnění výsledků. Další informace Vám poskytne Markéta Conroy na tel. 0737 749 556 nebo kancelář Amnesty International na tel. 02/ 2994 6993.

Amnesty International
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet