OLYMPIC WATCH OLYMPIC WATCHOLYMPIC WATCH
ČeskyEnglish
O nás
Dokumenty
Témata
Události
Zapojte se
Odkazy

10.08.2004

MOV vyzván k vyjádření ohledně cenzury na OH v Aténách

Praha / Frankfurt, 10. srpna 2004 – Dvě organizace pro lidská práva vyzývají Mezinárodní olympijský výbor, aby zaujal stanovisko ohledně „útoku na svobodu slova“ na olympijských hrách Atény 2004. Olympic Watch a Mezinárodní společnost pro lidská práva (ISHR/IGFM) jsou „mimořádně znepokojeny zprávami o tom, že na aténském mezinárodním letišti a jinde ve městě jsou blokovány plakáty a další materiály, propagující … Tchaj-wan“. V posledních dnech se zprávy o odstraňování plakátů a blokování billboardů objevily ve velkých světových médiích.

Olympic Watch a ISHR/IGFM tvrdí, že pokud by tyto zprávy byly pravdivé, znamenalo by to „tragické a nepřijatelné zneužití MOV pro politické záměry pekingské vlády“. Připomínají, že „idealismus olympijského hnutí by neměl být zrazován za žádných okolností“. Dopis vyzývá předsedu MOV Jacquese Roggeho, aby „veřejně odsoudil takovýto krok jako útok na svobodu slova; … vyjádřil, že MOV nadále podporuje olympijské ideály ‚harmonického rozvoje člověka‘ a ‚lidské důstojnosti‘, vyjádřené a podporované úctou k lidským právům; a potvrdil, že MOV bude toto stanovisko zastávat až do samého konce olympijských her 2008“, které se mají konat v Pekingu.

Vláda Čínské lidové republiky je nadále jedním z největších porušovatelů lidských práv na světě. Kromě toho, že ročně popraví více lidí, než všechny ostatní státy světa dohromady, nepotírá praktiky mučení a krutého zacházení se zadržovanými a s vězni a systematicky stíhá i lidi, kteří prostě jen využili své svobody projevu. Cenzura nadále blokuje informace, které úřadům nepřipadají vhodné z hlediska jejich politiky; rozvinutý systém dohledu nad internetem vytvořil novou skupinu čínských „internetových disidentů“. Aténský incident navíc naznačuje, že se Peking pokouší vyvážet porušování lidských práv i do zbytku světa.

Olympic Watch (Výbor pro olympijské hry 2008 ve svobodné a demokratické zemi) byl založen v Praze v roce 2001. Jeho posláním je monitorovat situaci v oblasti lidských práv v Čínské lidové republice před olympijskými hrami 2008 a vést kampaň za zlepšení života lidí v Číně.

Plné znění dopisu, odfaxovaného dnes prezidentu MOV Jacquesovi Roggemu, následuje.

Prague / Frankfurt, 10 August 2004

Dear President Rogge,

We are extremely concerned to hear that posters and other material promoting the democratic Republic of China / Taiwan are being blocked from display at Athens International Airport and elsewhere in the city. Even more worrying are the reports that the International Olympic Committee (IOC) was involved in this procedure: Under pressure by the totalitarian government of the People’s Republic of China it instructed the Athens Olympics Organising Committee to take this step.

Should these reports be true, it would be a tragic and unacceptable abuse of the IOC for the political intentions of the Beijing government. We feel that the Olympic Charter and the non-political idealism of the Olympic movement should not be betrayed under any circumstances.

To diffuse these concerns, we respectfully call on you to publicly

• denounce such a move as an attack on the freedom of speech;
• urge the Athens Olympics Organising Committee to revoke the removal of the materials;
• reject all attempts by the Beijing government to abuse the Olympic movement for political purposes;
• express that the IOC continues to support the Olympic ideals of “harmonious development of man” and “human dignity”, exemplified in and assisted by respect for human rights;
• and confirm that the IOC will continue to take this stand right through to the end of the 2008 Olympic Games.

We look forward to hearing your public statement.

Most sincerely,


Jan Ruml
Chairman, Olympic Watch

Karl Hafen
Managing Director, ISHR/IGFM

Olympic Watch
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet